Microgreens z městské farmy z Prahy

Na­bí­zí­me „WHOLE PAC­KAGE“ a to je čer­stvost a kva­li­ta, proto naše pro­duk­ty ne­na­jde­te nikde v žád­ných po­tra­vi­no­vých ře­těz­cích. Všechny naše produkty jsou bez pesticidů a jiných agrochemických látek. Pěstujeme v severní části Prahy, kde „nasloucháme větru, slyšíme téct potok a svit pro nás dělá zázraky“.

Prodejní balení

Micro­gre­ens pěs­tu­je­me pouze na ob­jed­náv­ku, proto k vám do­ra­zí vždy čer­stvé. Za­jiš­tu­je­me roz­voz ře­za­ných micro­gre­ens v krabičkách od 15g. Sklí­zí­me 2x týdně.

Komu dodáváme

Do­dá­vá­me sou­kro­mým oso­bám v pravidelných intervalech. Ca­te­rin­go­vým spo­leč­nos­tem, restauracím a food even­to­vým spo­leč­nos­tem dle objednávky.

Novinky

Chcete upozornit na nové nabídky z menu?